Kultur og verdier

 

Bli en del av oss

Kontakt oss

Formål og visjon

Norheim Regnskap vil være en pålitelig og verdifull samarbeidspartner for våre kunder. Vi leverer tjenester med faglige styrke og bransjekunnskap. Vi forstår kompleksiteten og tidskrevende arbeidet knyttet til regnskap, og vil derfor bidra til å avlaste våre kunders arbeidsmengde. Vi jobber tett med våre kunder for å forstå deres behov og mål, og utvikler skreddersydde løsninger. Vi er proaktive og bidrar med forslag til forbedringer for å skape mer verdi. Sammen vil vi oppnå suksess og vekst med økonomisk stabilitet.

Kontakt oss

Teamet i Norheim Regnskap

Norheim Regnskap har en dedikert stab med faglig sterke og engasjerte ansatte. Våre ansatte består både av de med mange års erfaring fra revisjon og regnskap, til de som er i et utdanningsløp. På denne måten deler vi både erfaring og ny kunnskap i et marked som er i kontinuerlig endring.


Vi har en inkluderende og støttende kultur som oppmuntrer til samarbeid og kompetanseheving. Sammen med våre ansatte vil vi fortsette å levere våre tjenester og være en verdifull samarbeidspartner for våre kunder.

Kontakt oss